Константин Васильевич Мочульский в Болгарии.


Манолакев, Христо (2002) Константин Васильевич Мочульский в Болгарии. Болгарская русистика, 2002, № 3/4, с. 74-75, ISSN 0323-9160. COBISS.BG-ID 1119619044


 
  Статия
 
 
  23387
 Христо Манолакев

1. Русев, Р. Руският дух в изгнание (из литературния живот на руската емиграция в България през 20-те и 30-те години на ХХ век). - В: „Погасло дневное светило…”. Руската литературна емиграция в България 1919–1944. [Състав. и науч. ред. Радостин Русев, Йордан Люцканов, Христо Манолакев]. С., Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, 2010, с. 129. ISBN 978-954-8712-63-7. COBISS.BG-ID 1233620964

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/