Женските образи в повестите на Н. М. Карамзин.


Манолакев, Христо (2002) Женските образи в повестите на Н. М. Карамзин. Четене на литературната класика. Сборник в чест на 60-годишнината на професор д.ф.н. Петко Троев. С., „Факел”, 2002, с. 21-24. ISBN 954-411-088-7. COBISS.BG-ID 1039690724


 
  Статия
 
 
  23386
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/