Повестта „Дама пика” на А. С. Пушкин и предизвикателствата на отворения финал”.


Манолакев, Христо (2002) Повестта „Дама пика” на А. С. Пушкин и предизвикателствата на отворения финал”. Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Боян Биолчев. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, С. 2002, с. 172-177. ISBN 954-07-1755-8. COBISS.BG-ID 1040062436


 
  Статия
 
 
  23385
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/