Разказът на Н. В. Гогол „Шинел” и тогавашна Русия.


Манолакев, Христо (2002) Разказът на Н. В. Гогол „Шинел” и тогавашна Русия. Разказът „Шинел” на Н. В. Гогол – сътворен! Направен? Съшит??. С., 2002, Изд. „Ариадна”, с. 53-71. ISBN 954-9660-33-8. COBISS.BG-ID 1227663076


 
  Статия
 
 
  23383
 Христо Манолакев

3. Чавдарова, Д. Rus(оист)кият идеал. Понятието „естественост” и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век. Велико Търново, „Фабер”, 2009, 113. ISBN 978-954-400-100-1

2. Ракиовски, Цв. После конца классики. „Двойник” и „Египетская марка”. 2006. В. Търново, „Фабер”, с. 13.ISBN 954-775-616-8 COBISS.BG-ID 1243225060

1. Личева, А. Вдъхновението „Шинел”. – в. Култура, бр. 30, 26.07.2002. ISSN 0861-1408. COBISS.BG-ID 1119412708

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/