М. Е. Салтиков-Шчедрин.


Манолакев, Христо (0) М. Е. Салтиков-Шчедрин. Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома. Т. 2. Руска литература. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2001, 135 - 139. ISBN 954-430-741-9 (т. 2)


 
  Статия
 
 
  23382
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/