Пушкиновите юбилеи в България.


Манолакев, Христо (1999) Пушкиновите юбилеи в България. А. С. Пушкин и българската култура. Юб. сборник. София, 1999. Изд. „Тилиа” и Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, с. 421-444. ISBN 954-717-117-8 (ТИЛИА); ISBN 954-430-682-Х (АИ „Проф. М. Дринов”).


 
  Студия
 
 
  23381
 Христо Манолакев

1. Димитров, Л. Събрано за Пушкин. – Култура, бр. 6, 18.02.2000.ISSN 0861-1408. COBISS.BG-ID 1119412708

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/