А. С. Пушкин и неговите „Повести на Белкин”: Противоречивият свят на въведението „От издателя”.


Манолакев, Христо (1999) А. С. Пушкин и неговите „Повести на Белкин”: Противоречивият свят на въведението „От издателя”. Български език и литература, 1999, № 2-3, с. 31-38. ISSN (print) 0323-9519


 
  Статия
 
 
  23380
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/