Адриан Прохоров между „дома” и „занаята”, или още веднъж за смисъла на „Майсторът на ковчези” от А. С. Пушкин.


Манолакев, Христо (1999) Адриан Прохоров между „дома” и „занаята”, или още веднъж за смисъла на „Майсторът на ковчези” от А. С. Пушкин. Литературна мисъл, 1999, № 1, с. 62-83. ISSN (print) 0324-0495


 
  Студия
 
 
  23379
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/