Театър и зрител. Възрожденският театрален репертоар като модел на общуване.


Манолакев, Христо (1998) Театър и зрител. Възрожденският театрален репертоар като модел на общуване. Възрожденският текст. (Прочити на литературата и културата на Българското възраждан). В чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков. С., Изд. къща „Сребърен лъв”, 1998, с. 169-178. ISBN 954-571-131-0.


 
  Статия
 
 
  23378
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/