Константин Мочулски в българския печат през 20-те години и споменът за отказания спомен.


Манолакев, Христо (1997) Константин Мочулски в българския печат през 20-те години и споменът за отказания спомен. Човек и време. (Сб. с научни изследвания в памет на Сабина Беляева). София. 1997, Изд. на НБКМ, с. 363-380. ISBN 954-523-034-7.


 
  Студия
 
 
  23377
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/