„Повести покойного Ивана Петровича Белкина” и парадоксите на Пушкиновия прозаичен дебют (име, подпис, маска).


Манолакев, Христо (1997) „Повести покойного Ивана Петровича Белкина” и парадоксите на Пушкиновия прозаичен дебют (име, подпис, маска). Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Т. 35, кн. 1, 1997. Филологии, с. 469-479. ISSN 0861-0029


 
  Статия
 
 
  23376
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/