Българският национален въпрос на Младежката социалдемократическа конференция във Фирхутен /Холандия/ - януари 1925 г. - 80 години от Първата световна война : Сборник [Съдържа докл. от нац. науч. сес., 20-21 окт. 1994, В. Търново] / Науч. ред. Христо Глушков. Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000, с. 165-172.


Лечев, Велико (2000) Българският национален въпрос на Младежката социалдемократическа конференция във Фирхутен /Холандия/ - януари 1925 г. - 80 години от Първата световна война : Сборник [Съдържа докл. от нац. науч. сес., 20-21 окт. 1994, В. Търново] / Науч. ред. Христо Глушков. Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000, с. 165-172. ISBN 954-524-235-3. COBISS.BG-ID 1036607972


 Проучени са позициите на Съюза на социалистическата младеж при БРСДП /о/ спрямо българския национален въпрос на Младежката социалдемократическа конференция във Фирхутен /Холандия/, проведена през януари 1925 г.
  Доклад
  партийно-политическа система в България, БРПСДП /о/, ССМ, национален въпрос


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23373
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/