Програмите за възпитанието на децата от предучилищна възраст и диагностика на когнитивното развитие на децата. София. сп. Дом, дете, детска градина.1996, бр. 1-2


Гайдова, Радка (1996) Програмите за възпитанието на децата от предучилищна възраст и диагностика на когнитивното развитие на децата. София. сп. Дом, дете, детска градина.1996, бр. 1-2 сп. Дом, дете, детска градина.1996, бр. 1-2


 Проучена е системата на програмите за възпитание на децата в детската градина, в които е проследено въвеждането на диагностиката на детското развитие, както и диагностичните процедури по техническо възпитание.
  Статия
 деца, детска градина, обучение, програми, конструиране, диагностика
 Издадено
  23371
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/