Развитие на рефлексивните способности на учениците от началното училище


Бонева, Галя (2004) Развитие на рефлексивните способности на учениците от началното училище сп. Начално образование, бр. 4


 ...
  
 рефлексивни способности, ученици
 
  2337
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/