Голямата речна война: австро-унгарската дунавска флотилия (юли-декември 1914 г). - Епохи. В. Търново : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 1999, № 1-2, с. 123-150.


Лечев, Велико (1999) Голямата речна война: австро-унгарската дунавска флотилия (юли-декември 1914 г). - Епохи. В. Търново : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 1999, № 1-2, с. 123-150. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204. COBISS.BG-ID (на статията) 1156702180


 Изследвано е създаването на австро-унгарската дунавска военна флотилия и нейното участие във военните действия срещу Кралство Сърбия в началото на Първата световна война
  Статия
 Първа световна война, австро-унгарска дунавска флотилия, дунавски въпрос


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23369
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/