Молби на австрийски офицери до княз Александър I Батенберг за постъпване на служба в българската армия. - Военноисторически сборник, София : Воен. изд., 1996, №1, с. 62-67.


Лечев, Велико (1996) Молби на австрийски офицери до княз Александър I Батенберг за постъпване на служба в българската армия. - Военноисторически сборник, София : Воен. изд., 1996, №1, с. 62-67. ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1132487140


 Анализирани са молбите на австрийски офицери за постъпване на служба в Българската армия. Разгледано е становището на българския княз по този въпрос, което е свързано с опитите му за ограничаване влиянието на висшите и старшите офицери в армията.
  Статия
 княз Александър I, българска армия, австрийски офицери


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23368
 Велико Лечев

1. Игнатова, А. Документални публикации по българска военна история (1878-1944 г.) във "Военноисторически сборник" - археографска характеристика // 80 години списание "Военноисторически сборник" : Юбилейна научна конференция (26 април 2007). [София] : Воен. изд. 2007, 220 с. ISBN 978-954-509-386-9, COBISS.BG-ID 1227574756, цит. на с. 62.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/