Създаването на Младежкия демократически сговор (юни 1923 - октомври 1924 г.). - Епохи, 1995, № 3-4, с. 88-100


Лечев, Велико (1995) Създаването на Младежкия демократически сговор (юни 1923 - октомври 1924 г.). - Епохи, 1995, № 3-4, с. 88-100 ISSN1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204; COBISS.BG-ID (на статията) 1134574308


 Проучени са политическите фактори, довели до създаването на Младежкия съюз на Демократическия сговор в България през 1924 г.
  Статия
 партийно-политическа система в България, Демократически сговор, Младежки съюз на Демократическия сговор


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23363
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/