Съюзът за отбрана при Българската социалдемократическа партия (обединена) - април 1930-юни 1931 г. - Военноисторически сборник, 1994, № 2, с. 53-65


Лечев, Велико (1994) Съюзът за отбрана при Българската социалдемократическа партия (обединена) - април 1930-юни 1931 г. - Военноисторически сборник, 1994, № 2, с. 53-65 ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1127200740


 Изследвана е политическата дейност на Съюза за отбрана при при Българската работническа социалдемократическа партия /обединена/ в началото на 30-те години на ХХ в.
  Статия
 партийно-политическа система в България, Българска работническа социалдемократическа партия /обединена/, Съюз за отбрана


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23360
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/