Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η συμμετοχή της Βουλγαρίας στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 1896.


Румпос, Димитриос (2006) Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η συμμετοχή της Βουλγαρίας στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 1896. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2004 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 236-247. ISBN 954-524-508-5. ISBN 978-954-524-508-4. COBISS.BG-ID 1046186980


 
  Доклад
 
 Издадено
  23358
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/