Οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο "Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου" στη Βουλγαρία.


Румпос, Димитриос (1999) Οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο "Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου" στη Βουλγαρία. Πρακτικά από το 1ο Διεθνές συνέδριο "Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση", Πάτρα 12-14 Ιουνίου 1998. Επιμέλεια /редактор/ Π. Γεωργογιάννης. Πάτρα 1999, τ. 1, 49-52. ISBN 960-7871-72-3


 
  Доклад
 
 Издадено
  23357
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/