Тестове по география на България.Пето допълнено издание.


Дерменджиева, Стела (2010) Тестове по география на България.Пето допълнено издание. София: Сиела, 2010., 362 с. ISBN 978-954-28-0218-1


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  23355
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/