Младежките организации при Радикалната партия (октомври 1921 - февруари 1924 г.). - Исторически преглед, 1992, № 4, с. 100-109


Лечев, Велико (1992) Младежките организации при Радикалната партия (октомври 1921 - февруари 1924 г.). - Исторически преглед, 1992, № 4, с. 100-109 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1151708132


 Изследвана е политическата и организационната дейност на политическите партии при Радикалната партия в България през периода 1921 - 1924 г.
  Статия
 Партийно-политическа система, Радикална партия в България, младежки организации


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23353
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/