Младежките организации при Обединената народнопрогресивна партия в България (ноември 1920 - май 1921 г.). - Исторически преглед, 1992, № 4, с. 94-104


Лечев, Велико (1992) Младежките организации при Обединената народнопрогресивна партия в България (ноември 1920 - май 1921 г.). - Исторически преглед, 1992, № 4, с. 94-104 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1149722852


 Изследвано е създаването на Младежкия съюз при Обединената народнопрогресивна партия в България
  Статия
 Партийно-политическа система в България, Обединена народнопрогресивна партия, младежки организации


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23351
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/