Относно един способ за съхраняване учебна информация в обучаваща система


Тодорова, Маргарита (1980) Относно един способ за съхраняване учебна информация в обучаваща система Сборник научни трудове научна конференция ВМЕИ, Габрово


 Разгледан е подход за съхраняване учебна информация в обучаваша система
  Доклад
 обучение, системи
 Издадено
  23349
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/