Богословското училище на о. Халки.


Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о. Халки. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция "Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и методий", 2003, с. 222-228. ISBN 954-524-348-1. COBISS.BG-ID 1042399972


 
  Доклад
 
 Издадено
  23347
 Димитриос Румпос

1. Румяна Радкова. Българското училище и православната църква до Освобождението. - В: Bulgarian Historical Review – Revue bulgare d’Histoire 1-2. Sofia: Academic Publishing House “Prof. Marin Drinov”, 2006. ISSN 0204-8906, с. 468. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E6nauErFUIqppWuUWXB&page=1&doc=4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/