XXIX Олимпийски игри в Китай


Цончева, Полина (2011) XXIX Олимпийски игри в Китай В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока". В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 403-414 с. ISBN: 978-954-524-780-4; COBISS.BG-ID: 1230313956


 
  Доклад
 Олимпийско движение, Китай
 Издадено
  23340
 Полина Цончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/