Ученикът като активен субект в образователните дейности


Бонева, Галя (2004) Ученикът като активен субект в образователните дейности В. търново, изд."Бойка"


 В книгата са представени възможности за активизиране на учениците в образователните дейности. Особено внимание е отделено на социално-педагогическите аспекти на образователния процес - мотивация, нагласи, очаквания,противоречия, конфликти, етос и динамика на класната стая. Анализира се процексът на формиране на основните психически новообразувания в НУВ - рефлексия, планиране и анализ.
  Монография
 ученик от НУВ, активност, субект, образователни дейности
 
  2334
 Галя Бонева

1. Гайдова, Р. "Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности за предучилищна възраст (второ допълнено издание), изд. Слово, 2012.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/