Преводите от китайски на български език през 50-те и 60-те години на ХХ век у нас


Цончева, Полина (2009) Преводите от китайски на български език през 50-те и 60-те години на ХХ век у нас В: Юбилеен сборник 45 години Филологически факултет. В. Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2009 г., 311-321 с., ISBN: 9789545246739; COBISS.BG-ID 1230260196


 
  Статия
 китайска художествена литература, превод, ХХ век
 Издадено
  23339
 Полина Цончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/