Кънчева, Елена и др. И. Димова. (2018), Резултати на СК „Алегро” гр. Търговище чрез нова програма „Спортно- технически нива по художествена гимнастика”, МНК "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Редактор/Рени Христова-Коцева,Велико Търново, 2018, Ай анд Би, ISSN 2534-9317, с.


Кънчева, Елена (2018) Кънчева, Елена и др. И. Димова. (2018), Резултати на СК „Алегро” гр. Търговище чрез нова програма „Спортно- технически нива по художествена гимнастика”, МНК "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Редактор/Рени Христова-Коцева,Велико Търново, 2018, Ай анд Би, ISSN 2534-9317, с. МНК "Педагогическото образование - традиции и съвременност",Велико Търново, 16-17.11. 2018, Ай анд Би, ISSN 2534-9317, с.


 Резюме: Високото равнище на съвременната художествена гимнастика и изключителната конкуренция при гимнастичките изискват адекватна система за тяхната подготовка и привеждането им в съответствие с тенденциите за развитие на световната художествена гимнастика. Целта на изследването е да се изгради цялостен облик на най – малките гимнастички от СКХГ „Алегро” гр. Търговище.
  Доклад
 художествена гимнастика, гимнастичка, обучение, програма, ниво


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  23338
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/