Навлизане на китайския роман в българската литература 30-те години на ХХ век


Цончева, Полина (2008) Навлизане на китайския роман в българската литература 30-те години на ХХ век В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, III-2, 173-182 с. ISBN: 978-954-524-666-1; COBISS.BG-ID 1230313956


 
  Статия
 роман, китайска литература, рецепция
 Издадено
  23337
 Полина Цончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/