Маските в Китай


Цончева, Полина (2006) Маските в Китай В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. В. Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2006 г., 267-273 с. ISBN-10: 954-524-508-5 ISBN-13: 978-954-524-508-4; COBISS.BG-ID: 1046186980


 
  Статия
 китайска култура, националности, изкуство
 Издадено
  23336
 Полина Цончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/