Мястото на Никола Джеров в преводната поетична литература (края на XVIII – началото на ХIХ век)


Цончева, Полина (2005) Мястото на Никола Джеров в преводната поетична литература (края на XVIII – началото на ХIХ век) В: Проглас. В.Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2005, 346-356. ISSN: 0861-7902; НРС №1709


 
  Статия
 поезия, превод
 Издадено
  23335
 Полина Цончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/