Изтокът в българския периодичен печат от края на ХІХ и началото на ХХ век, възпитаващ в духа на източната философия, етика, романтизъм и социални концепции


Цончева, Полина (2008) Изтокът в българския периодичен печат от края на ХІХ и началото на ХХ век, възпитаващ в духа на източната философия, етика, романтизъм и социални концепции В: „Отговорно родителство”. В. Търново: ИК „Знак ‘94”, 2008 г., 75-89 с. ISBN: 978-954-8709-90-3; COBISS.BG-ID: 1230063588


 
  Статия
 периодичен печат, Изток, философия, етика, възпитание
 Издадено
  23334
 Полина Цончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/