Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критикът Иван Мешеков. - В: Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2010, с. 425, (с. 343-373). ISBN 978-954-680-704-5; COBISS.BG-ID 1229552612


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2010) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критикът Иван Мешеков. - В: Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2010, с. 425, (с. 343-373). ISBN 978-954-680-704-5; COBISS.BG-ID 1229552612


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 
  23331
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/