Interactivity and interactive methods and techniques in Geography and Economics education under topic of " Number, Density and Population movement"


Дерменджиева, Стела (2018) Interactivity and interactive methods and techniques in Geography and Economics education under topic of " Number, Density and Population movement" Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, p. 27-38, 2018. ISSN 2603-3879.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  23330
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/