“Женският затвор на ХХІ век” – програма за научно-приложно изследване. В: бюл. "Затворно дело", бр. 1/2, София: ГДИН 1999 с. ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/


Минев, Тодор (1999) “Женският затвор на ХХІ век” – програма за научно-приложно изследване. В: бюл. "Затворно дело", бр. 1/2, София: ГДИН 1999 с. ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София


 В студията е представена програма за изследване на проблемите на жените в затворническата общност
  Студия
 затвори, осъдени, жени в затвори, програма
 Издадено
  23325
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.68 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/