Н. М. Карамзин и Българското възраждане - нови сведения.


Манолакев, Христо (1996) Н. М. Карамзин и Българското възраждане - нови сведения. Език и литература, 1996, № 1, с. 105-111. ISSN (print) 0324-1270.


 
  Статия
 
 
  23324
 Христо Манолакев

1. Радев, Ив. Първи преводи на Карамзин у нас. – В: Радев, Ив. Българо-руски срещи в литературата на ХІХ-ХХ век. С., 2014, с. 53-54. ISBN 978-954-322-728-0 COBISS.BG-ID 1269371876

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/