Из историята на руската емиграция в България. Проф. П. М. Бицили и Чудомир. (П. Бицили. Творчеството на Чудомир и Българският хумор.).


Манолакев, Христо (1994) Из историята на руската емиграция в България. Проф. П. М. Бицили и Чудомир. (П. Бицили. Творчеството на Чудомир и Българският хумор.). Летописи, 1994, № 11/12, с. 45-62.


 
  Статия
 
 
  23322
 Христо Манолакев

1. Билярски, Ц. В. За Чудомир на сериозно. Моят Чудомир. - http://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=498:2013-01-09-17-03-56&catid=29:2010-04-24-09-14-13&Itemid=61 (последно отваряне 16.12.2015).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/