За /не/разбирането на „Иванку, убиецът на Асеня I”.


Манолакев, Христо (1992) За /не/разбирането на „Иванку, убиецът на Асеня I”. Васил Друмев - Климент Търновски в културната и политическата история на България. Юб. Сборник. Шумен, Изд. къща „Ил. Р. Блъсков”, 1992, с. 67-72.


 
  Статия
 
 
  23316
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/