Алексиева, Милена, Росица Църова, Нахед Нассер. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРИЗНАЦИТЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ НА 10-12-ГОДИШНИ МОМЧЕТА ОТ СИРИЯ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ ОРГАНИЗИРАНО С БАСКЕТБОЛ. Спорт и наука, извънреден брой № 3, 2012 г. с. 130 - 139 София, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена, Росица Църова, Нахед Нассер. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРИЗНАЦИТЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ НА 10-12-ГОДИШНИ МОМЧЕТА ОТ СИРИЯ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ ОРГАНИЗИРАНО С БАСКЕТБОЛ. Спорт и наука, извънреден брой № 3, 2012 г. с. 130 - 139 София, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 2012, Спорт и наука от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА" 16–17 декември 2011 г., извънреден брой № 3, 2012 г. с. 130 - 139 София, ISSN 1310-3393


 С висока гаранционна вероятност може да се твърди, че 11-годишните момчета, в сравнение с 12-годишните, имат значимо по-високо ниво на развитие на: бързината на двигателната реакция и ориентацията в пространството, както и на умението за придвижване по терена с водене на топката. Предимствата по останалите изследвани признаци са незначими и могат да бъдат обяснени със случайни причини.
  Статия
 баскетбол, подрастващи, физическо развитие, специфична работоспособност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  23313
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/