Пробацията - необходима алтернатива на лишаване от свобода. Плевен: Клуб "Отворено общество" 2003 с . 27


Минев, Тодор (2003) Пробацията - необходима алтернатива на лишаване от свобода. Плевен: Клуб "Отворено общество" 2003 с . 27 Плевен


 В студията се представя необходимостат от замяна на ефективното наказание с пробация
  Студия
 пробация, лишаване от свобода
 Издадено
  23312
 Тодор Минев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/