Взаимните очаквания на учители и ученици от горна училищна възраст


Бонева, Галя (2004) Взаимните очаквания на учители и ученици от горна училищна възраст В. Търново, Изд. "Фабер"


 В книгата се разглеждат очакванията в реляацията "учители-ученици".
  Монография
 очоквания, учители, ученици, образование
 
  2331
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/