Психологически и поведенчески аспекти на безработицата в затворите. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1993 с.74-86 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/


Минев, Тодор (1993) Психологически и поведенчески аспекти на безработицата в затворите. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1993 с.74-86 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София


 Поставят се въпроси, свързани с ефектите на безработицата върху психиката и поведението на осъдените
  Статия
 поведение, психика, осъдени, безработица, затвори
 Издадено
  23307
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.68 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/