Техники за консултативно-корекционна работа. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 1 София: ГДИН 1993 с.89-98 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/


Минев, Тодор (1993) Техники за консултативно-корекционна работа. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 1 София: ГДИН 1993 с.89-98 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132


 В сатията са представени основните техники, които се прилагат в корекционната работа в затворническа среда
  Статия
 затвор, корекционна работа, консултативна дейност
 Издадено
  23306
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.68 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/