Социално подпомаган на осъдените или възпитателната работа в местата за лишаване от свобода. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1992 с.56-63 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/


Минев, Тодор (1992) Социално подпомаган на осъдените или възпитателната работа в местата за лишаване от свобода. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1992 с.56-63 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София


 Поставя се проблемът за въвеждането на социалната работа, паралелно с възпитателната в МЛС
  Статия
 МЛС, затворници, възпитателна работа, социална работа
 Издадено
  23305
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.68 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/