Организационно-педагогически аспекти на превъзпитателната работа в поправително-трудовите учреждения в СССР. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: ГДИН 1989 с.16-24 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/


Минев, Тодор (1989) Организационно-педагогически аспекти на превъзпитателната работа в поправително-трудовите учреждения в СССР. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: ГДИН 1989 с.16-24 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132


 Прави се сравнителен анализ на превъзпитателната работа в трудово-поправителните учреждения в нашата страна и в СССР
  Статия
 трудово-поправителни учреждания, педагогическа работа, превъзпитание, организация
 Издадено
  23304
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.69 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/