Създаването на положителни традиции сред лишените от свобода като педагогически проблем. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1988 с.40-45 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/


Минев, Тодор (1988) Създаването на положителни традиции сред лишените от свобода като педагогически проблем. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1988 с.40-45 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София


 Третира се проблем, свързан с традициите и тяхното формиране при осъдените в затворническа среда
  Статия
 МЛС, затворници, традиции, педагогическа работа
 Издадено
  23303
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.69 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/