За източника на „Сирота Цветана”.


Манолакев, Христо (1990) За източника на „Сирота Цветана”. Литературна мисъл, 1990, № 10, с. 139-144. ISSN (print) 0324-0495.


 
  Статия
 
 
  23302
 Христо Манолакев

1. 1) Аретов, Н. Уханието на безименната роза. Приятелско писмо за „Сирота Цветана”, рецепцията и други неща. - Език и литература, 1994, № 5, с. 5-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/