Рецепция русской белетристики в эпоху Болгарского возрождения.


Манолакев, Христо (1990) Рецепция русской белетристики в эпоху Болгарского возрождения. Болгарская русистика, 1990, № 4, с. 48-55.


 
  Статия
 
 
  23300
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/