Образователният процес в началното училище


Бонева, Галя (2004) Образователният процес в началното училище В. Търново, изд. "Фабер"


 В книгата са представени организационно - дейностните аспекти на образователния процес, осъществяван в началния училищен етап - методи, форми, средства, стратегии
  Учебник / Учебно помагало
 образователен процес, ученици, учители,
 
  2330
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/